• Plik
  • Importuj plik(Ctrl+O)
  • Wyczyść wszystko(Ctrl+E)
  • Zapisz w moich projektach(Ctrl+S)
  • Zapisz jako plik(Ctrl+Shift+S)
 • Projekty

   Moje projekty

   • Wszystkie kategorie
   • Category #1
   • Nowa kategoria
  • Drukuj

    Drukuj projekt

  • Pomoc
   • Pomoc

   • ctrl+a Zaznacz wszystkie obiekty
    ctrl+d Powiel zaznaczony obiekt
    ctrl+e Usuń wszystkie obiekty
    ctrl+s Zapisz aktualny etap w moim projekcie
    ctrl+o Otwórz plik, aby zaimportować projekt
    ctrl+p Drukuj
    ctrl++ Oddal
    ctrl+- Przybliż
    ctrl+0 Resetuj przybliżenie
    ctrl+z Cofnij zmieny
    ctrl+shift+z Przywróć zmiany
    ctrl+shift+s Pobierz aktualny projekt
    delete Usuń zanzaczony objekt
    Przesuń zaznaczony obiekt w lewo
    Przesuń zaznaczony obiekt w górę
    Przesuń zaznaczony obiekt w prawo
    Przesuń zaznaczony obiekt w dół
    shift+ Przesuń zaznaczony obiekt w lewo o 10px
    shift+ Przesuń zaznaczony obiekt w górę o 10px
    shift+ Przesuń zaznaczony obiekt w prawo o 10px
    shift+ Przesuń zaznaczony obiekt w dół o 10px
   • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9.5

  • Shop
  • Cofnij
  • Ponów
  • Projekt
  • Produkt
  • Grafika
  • Tekst
  • Warstwy
  • Rysunek
  • Wzory
  • Kształty
    Więcej
  Kliknij lub upuść tutaj zdjęcia lub swoją grafikę (jpg, png lub svg)

   Kliknij lub przeciągnij, aby dodać tekst

    Darmowy tryb rysowania

    Zapisz ten kolor
     Wskazówki: Kółko myszy na płótnie, aby szybko zmienić rozmiar pędzla
     • Rozpocznij projektowanie, dodając obiekty z lewej strony
     • Wszystkie wybrane obiekty są zgrupowane | Rozgrupować?
     • Grupuj obiekty Pogrupuj pozycje wybranych obiektów
      • Kolor

       Zapisz ten kolor

      • Utwórz QRCode
      • Opcje
       • Automatycznie wyrównaj położenie aktywnego obiektu z innymi obiektami
       • WŁĄCZ: Zachowaj wszystkie bieżące obiekty i dołącz szablon do opcji
        WYŁĄCZ: Wyczyść wszystkie obiekty przed zainstalowaniem szablonu
       • Zastąp wybrany obiekt obrazu zamiast tworzyć nowy
      • Zastąp obraz
      • Przytnij
      • Maska
       • Wybierz warstwę maski

      • Usuń tło
       • Usuń tło

       • Głęboko:

       • Tryb:

      • Filtry
       • Filtry

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Jasność:

       • Nasycenie:

       • Kontrast:

      • Wyczyść filtry
      • Kliknij, a następnie przeciągnij myszą, aby rozpocząć rysowanie. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode tekst
      • Kolor
       • Kolor

        Zapisz ten kolor

        • Przezroczysty:

        • Szerokość obrysu:

        • Kolor obrysu:

       • Rozgrupuj pozycję
       • Ułóż warstwy
       • Pozycja
        • Pozycja obiektu

         Zablokuj położenie obiektu:

        • Wyśrodkuj w pionie
        • U góry po lewej
        • U góry pośrodku
        • U góry po prawej
        • Wyśrodkuj w poziomie
        • Środek po lewej
        • Środkowe centrum
        • Środek po prawej
        • Naciśnij ← ↑ → ↓, aby przesunąć o 1 piksel,
         Naciśnij jednocześnie klawisz SHIFT, aby przesunąć o 10 pikseli
        • Na dole po lewej
        • Na dole pośrodku
        • Na dole po prawej
       • Przekształć
        • Obróć:

        • Pochyl X:

        • Pochyl Y:

        • Odwróć X:
         Odwróć Y:

         Dowolna transformacja, naciskając klawisz SHIFT ⤡

       • Rodzina czcionek
       • Edytuj tekst
        • Edytuj tekst

        • Rozmiar czcionki:

        • Odstępy między literami

        • Wysokość linii

       • Efekty tekstowe
        • Efekty tekstowe

        • Promień

        • Odstępy

        • Krzywa

        • Wysokość

        • Offset

        • Trident

       • Wyrównanie tekstu
       • Wielkie / małe litery
       • Grubość czcionki pogrubiona
       • Kursywa w stylu tekstu
       • Podkreślenie tekstu

       Please select a product to start designing

       Scroll to zoom